درباره پول چطور باید فکر کنیم؟

در محل کار، پول اغلب در تضاد با دو عامل مهم دیگر قرار دارد: رضایت شغلی و سبک زندگی. جیمز سیترین، نویسنده ی کتاب راهنمای والدین برای دفترچه ی انتخاب شغل، اندیشه هایش در مورد چگونگیِ پی بردن به این موضوع را با شما به اشتراک می گذارد.

1
درس
1
فایل

مدرس دوره