مثل یک رهبر فکر کنید

ویدان با حمایت پرشیا خودرو تقدیم می کند:

در این دوره برایان تریسی به شما آموزش می‌ دهد که چگونه می‌ توانید با تغییر رفتارهای روزانه خود تبدیل به یک رهبر موفق با انگیزه قوی در کسب و کار و زندگی خود باشید؟

اگر با قدرت بر هشت رکن اساسی رهبری کارآمد مسلط شوید می­ توانید در محل کارتان به رهبری موفق و با انگیزه تبدیل شوید. این هشت رکن اساسی رهبری شامل : درایت، صداقت، برنامه ­ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، شجاعت، ارتباطات، کار تیمی، و قدرت عمل می‌باشد.

10
درس
70
فایل

رهبران ساخته می‌شوند به دنیا نمی‌آیند

play_arrow
مقدمه
- 20.88 مگابایت
play_arrow
از این دوره بهترین نتیجه را بگیرید
- 20.57 مگابایت
play_arrow
وضوح را بیابید
- 16.81 مگابایت
play_arrow
فراهم کردن مقدمات موفقیت را تمرین کنید
- 8.68 مگابایت
play_arrow
پرسش‌ رایج: چه می‌شود اگر خود را به‌عنوان رهبر تصور نکنم؟
- 4.74 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 185.88 مگابایت

بصیرت

play_arrow
مقدمه
- 7.26 مگابایت
play_arrow
تمرین کنید به متفکری تبدیل شوید که تصویر کلی را می‌بیند
- 24.31 مگابایت
play_arrow
بینش شخصی خودتان را بیابید
- 15.48 مگابایت
play_arrow
تصور موفقیت را تمرین کنید
- 7.95 مگابایت
play_arrow
نمونه‌ی دیگران باشید
- 30.96 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.60 مگابایت
play_arrow
پرسش رایج: چطور می‌توانم در موقعیت‌های نامعلوم به‌عنوان رهبر اعتماد به‌نفس خود را حفظ کنم؟
- 11.27 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 194.84 مگابایت

تمامیت

play_arrow
مقدمه
- 10.08 مگابایت
play_arrow
هرروز نهایت تلاش خود را انجام دهید
- 26.96 مگابایت
play_arrow
همواره رهبری را تمرین کنید
- 25.84 مگابایت
play_arrow
بررسی کردن الگوهایتان را تمرین کنید
- 3.60 مگابایت
play_arrow
مشخص کردن ارزش‌هایتان را تمرین کنید
- 6.69 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 9.84 مگابایت
play_arrow
پرسش رایج: آیا تیم باید رهبرشان را دوست داشته باشد تا به‌طور مؤثری کار کند؟
- 4.75 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 194.63 مگابایت

برنامه‌ریزی استراتژیک

play_arrow
مقدمه
- 7.70 مگابایت
play_arrow
بازده انرژی‌تان را افزایش دهید
- 16.63 مگابایت
play_arrow
پیش‌فعال باشید
- 17.43 مگابایت
play_arrow
در هفت مرحله اهداف‌تان را مشخص کنید
- 14.61 مگابایت
play_arrow
عملی کردن اهداف‌تان را تمرین کنید
- 2.39 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 7.20 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 270.05 مگابایت

مدیریت پروژه

play_arrow
مقدمه
- 8.43 مگابایت
play_arrow
انضباط شخصی را بهبود بدهید
- 18.25 مگابایت
play_arrow
بهره‌وری شخصی را تا حد ممکن افزایش دهید
- 17.21 مگابایت
play_arrow
بر هنر نمایندگی تسلط بیابید
- 27.53 مگابایت
play_arrow
اولیت‌بندی کنید
- 24.94 مگابایت
play_arrow
تمرین کنید که به‌نحوی کارآمد پروژه را مدیریت کنید
- 3.05 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.92 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 289.35 مگابایت

جسارت

play_arrow
مقدمه
- 8.02 مگابایت
play_arrow
به‌عنوان لیدر خطرات را بپذیرید
- 26.33 مگابایت
play_arrow
از منطقه‌ی آسایش خود دور بمانید
- 19.53 مگابایت
play_arrow
مسئولیت‌های خود را بپذیرید
- 24.20 مگابایت
play_arrow
تمرین کنید که عادت جسارت را تقویت کنید
- 20.83 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.68 مگابایت
play_arrow
پرسش رایج: چطور می‌توانم بر احساساتم مسلط شوم
- 4.89 مگابایت

تعامل

play_arrow
مقدمه
- 10.01 مگابایت
play_arrow
رهبری انگیزشی را درک کنید
- 20.81 مگابایت
play_arrow
به تیم‌تان اختیار عمل بدهید
- 14.68 مگابایت
play_arrow
تمرین کنید به‌طور مؤثری به دیگران گوش بدهید
play_arrow
از انتقاد سازنده حداکثر بهره را ببرید
- 26.51 مگابایت
play_arrow
قانون طلایی رهبری را مشتاقانه بپذیرید
- 8.09 مگابایت
play_arrow
تمرین کنید که با تأیید و تمجید انگیزه بدهید
- 9.36 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 4.20 مگابایت
play_arrow
پرسش رایج: چطور افرادی که شخصیت مصمم‌تری از خودتان دارند را رهبری کنید
- 5.62 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 199.64 مگابایت

کار گروهی

play_arrow
مقدمه
- 10.35 مگابایت
play_arrow
معنای تیم را درک کنید
- 31.85 مگابایت
play_arrow
همکاری را به‌جای تعارض انتخاب کنید
- 12.40 مگابایت
play_arrow
مشتری اولویت دوم است
- 11.27 مگابایت
play_arrow
افراد درست را به‌کار بگیرید
- 21.60 مگابایت
play_arrow
واقعیت درمقابل ادراک را تمرین کنید
- 7.86 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 4.20 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 271.05 مگابایت

اقدام کردن

play_arrow
مقدمه
- 5.67 مگابایت
play_arrow
به راه‌حل‌ها فکر کنید نه به مشکلات
- 12.25 مگابایت
play_arrow
از خود شایستگی نشان دهید
- 12.54 مگابایت
play_arrow
تمرین کنید که روش خودتان برای انجام کار را اثبات کنید
- 9.25 مگابایت
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.88 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین
- 206.63 مگابایت

نتیجه‌گیری

play_arrow
موضوع بعدی چیست؟
- 38.02 مگابایت
play_arrow
سخنرانی فوق‌العاده و پرسش‌های بیشتر همراه با برایان تریسی
- 14.84 مگابایت

مدرس دوره