رشد 10 برابری فروش | جان سی مکسول

ویدان با حمایت بهین تکنولوژی تقدیم میکند

جان سی مکسول نفر اول رهبران کسب و کار انجمن مدیریت آمریکا در سال 1974 به این نتیجه رسید که همه چیز با رهبری اوج می گیرد و سقوط می کند.

در این سمینار جان به شما آموزش می دهد که چگونه رهبری خود را 10 برار کنید و به شما را به سطحی از قدرت می رساند که قبلا تجربه نکرده اید. چرا که هر چیزی که در زندگی و کسب و کار شما ارزشمند باشد روی قله می باشد پس برای رسیدن به آن قله باید تلاش خود را در جهت رهبری صحیح چند برابر کنید.

1
درس
1
فایل

سمینار رشد ده برابری فروش

play_arrow
سخنرانی جان سی مکسول

مدرس دوره