سمینار باشگاه اثر مرکب

باورهای شما نسبت به پتانسیل تان و کارهایی که می توانید یا نمی توانید انجام دهید، همگی ساختگی هستند. چالش من برای شما این است که همین الآن تغییر را ایجاد کنید. تمام موفقیت هایی که تا الآن به دست آوردید فقط قسمت کوچکی از آن چیزی است که واقعاً برای شما شدنی هست. شما بسیار قوی تر و با ظرفیت تر از آن چیزی هستید که فکرش را می کنید.

1
درس
1
فایل

باشگاه اثر مرکب

play_arrow
بخش اول

مدرس دوره