بوم مدل کسب و کار (Canvas)

ویدان با حمایت پرشیا خودرو تقدیم میکند

در این دوره پروژه محور، از ابزار نوآوری بوم مدل کسب و کار برای رویارویی با فرصت ها و چالش های فردی و سازمانی استفاده می کنید. می آموزید چطور نه عنصر کلیدی یک مدل کسب و کار را تشخیص داده و معرفی کنید: بخش های مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال ها، ارتباط با مشتریان، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، شرکای کلیدی، جریان های درآمد، و ساختار هزینه. پروژه پایانی شما یک بوم مدل کسب و کار است که برای معرفی محصول یا خدمت جدید شما و برای پاسخگویی به فرصت یا چالش انتخابی شما طراحی شده است. شما کسب و کار جدید خود را در قالب یک سند یک صفحه ای و یک ویدیوی 10 دقیقه ای ارائه خواهید کرد.

8
درس
15
فایل

بوم مدل کسب و کار: ابزاری برای کارآفرینان و نوآوران

play_arrow
مقدمه و آشنایی با مدرس دوره
3:36 - 14.0 مگابایت
play_arrow
انیمیشن اایده کسب و کار تا مدل کسب و کار
2:13 - 9.2 مگابایت
play_arrow
مروری بر بوم مدل کسب و کار
10:20 - 26.4 مگابایت

بخش های مشتریان

play_arrow
انیمیشن تجسم مدل
3:43 - 15.7 مگابایت

ارزش پیشنهادی

play_arrow
انیمیشن ساخت نمونه اولیه
2:41 - 10.7 مگابایت
play_arrow
ارائه ارزش پیشنهادی
6:38 - 18.3 مگابایت

کانال ها و ارتباط با مشتریان

play_arrow
انیمیشن مسیریابی در محیط
3:42 - 15.1 مگابایت
play_arrow
کانال ها و ارتباط با مشتریان
5:56 - 20.7 مگابایت

جریان های درآمد و منابع اصلی

play_arrow
انیمیشن اثباتش کنید
3:04 - 12.7 مگابایت
play_arrow
جریان های درآمدی و منابع اصلی
5:44 - 17.9 مگابایت

فعالیت های اصلی و شرکای اصلی

play_arrow
انیمیشن روایت داستان
3:26 - 13.8 مگابایت
play_arrow
فعالیت های اصلی و شرکای اصلی
4:54 - 21.9 مگابایت

ساختار هزینه

play_arrow
مدل کسب و کار نسپرسو
6:19 - 26.2 مگابایت
play_arrow
ارائه ساختار هزینه ها
3:50 - 15.1 مگابایت

ارائه مدل کسب و کار

play_arrow
ارائه داستان
12:18 - 55.7 مگابایت

مدرس دوره