یادگیری MBA در یک روز

ویدان با حمایت گروه صنعتی راسان تقدیم میکند.

همراه با برایان تریسی در یک روز MBA را تمام کنید
برنامه MBA یک روزه با برایان تریسی
او شخصا شما را هدایت می کند تا هر نوع کسب و کاری را شروع کنید، بسازید، مدیریت کنید، متحول کنید و فروش و سودآوری خود را در بازارهای رقابتی افزایش دهید.

آنچه در این ویدان خواهید آموخت:

- کشف ارزشمندترین دارایی خود
- بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه 
- هفت لازمه برای ساخت یک کسب و کار پر سود
- استراتژی های ایجاد ثروت
- فروش استراتژیک
- شش راه برای دوبرابر کردن نتایج
- رسیدن به توازن در کار و زندگی
- هفت قانون در قرن بیست و یکم

5
درس
13
فایل

مدرس دوره