قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید

شاید رئیستان در ازای آنچه ارزشش را دارید به شما حقوق نمی‌دهد-- در عوض چیزی را به شما پرداخت می‌کند که می‌پندارد ارزشش را دارید. برای اینکه چطور ذهنش را شکل دهید زمان بگذارید. کیسی براون مشاور قیمت‌گذاری آموزه‌ها و داستان های مفیدی را به اشتراک می‌گذارد که به شما در برقراری ارتباط بهتر بین ارزشتان و آنچه در ازای آن دریافت می‌کنید کمک می‌کند.

1
درس
1
فایل

قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید

play_arrow
بخش اول
8:26 - 28.4 مگابایت

مدرس دوره