7 نیرویی که کسب و کارتان را متحول میکند

7 نیروی بیزینس مستری که تونی رابینز، در سمینار های معروف بیزینس مستری که جزء پرطرفدارترین سمینار ها در سراسر جهان است، مطرح میکند، پیرامون ایجاد سیستمی هستند که با توانمندسازی شما با مهارت ها و تاکتیک های لازم برای به دست آوردن یک مزیت شکست ناپذیر — در هر محیطی می توانند تجارت شما را بهبود بخشند.

این نیروها عبارتند از:

1- ایجاد یک نقشه مؤثر و کارآمد

2- نوآوری

3- بازاریابی

4- فروش

5- آنالیز مالی و قانونی

6- بهینه سازی

7- جذب مشتریان شیفته

 

1
درس
7
فایل

مدرس دوره