چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند

سایمون سینک مدل ساده و در عین حال قدرتمندی برای رهبری الهام بخش ارائه می دهد. این مدل با یک دایره طلایی و پرسش "چرا؟" آغاز می شود. وی شرکت Apple، دکتر مارتین لوترکینگ و برادران رایت را مثال می زند و به عنوان مثال نقض، از شرکت Tivo که با مشکل روبروست، بهره می گیرد. (تا پیش از جلسه دادگاهی که اخیرا داشت و باعث سه برابر شدن ارزش سهامش شد)

 
1
درس
1
فایل

چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند

play_arrow
بخش اول
18:01 - 60.5 مگابایت

مدرس دوره