در جستجوی خوشبختی | The Pursuit of Happyness

فیلم براساس داستان واقعی زندگی کریس گاردنر ساخته شده است. این فیلم محصول سال 2006 که بازی فراموش نشدنی ویل اسمیت را نیز در خود دارد، یکی از دل گرم کننده ترین و انگیزه بخش ترین فیلم های سینمایی برای کارآفرینان است. اگر با دیدن تقلای کریس و پسرش برای رسیدن به رویایشان هیچ تکانی نخوردید، با خیال راحت بروید رکورد گینس بی احساس ترین آدم دنیا را بزنید و جایزه نقدی اش را ببرید.

چرا تماشایش کنیم؟

حتی وقتی که کریس کارش به خوابیدن در کوچه و خیابان کشید و بخاطر تامین رفاه پسرش به دردسر افتاد هم حاضر نشد دست از تلاش برای تحقق رویایش بردارد. شور و اشتیاق و فداکاری صفاتی هستند که هر کارآفرینی باید عاشقانه بغلشان کند.

1
درس
3
فایل

مدرس دوره