جری مگوایر | Jerry Maguire

شخصیت اصلی داستان، جری مگوایر (با بازی تام کروز) هیچ چیزی در دنیا کم ندارد: کار خوب، کلی رفیق مَشتی و یک نامزد خوشگل. همه چیز خوب بود تا اینکه روزی ندایی از درون جری برخاست: ایجنت‌های ورزشی نباید فقط ردِ مال را بگیرند، بلکه باید هوای بازیکنان خود را داشته باشند. جری همه چیزش را از دست داد و عازم سفری شد تا دوباره همه چیز را از نو به دست بیاورد.

چرا تماشایش کنیم؟

وقتی که رؤیای‌تان را دنبال می‌کنید، باید هم از بُعد شخصی و هم از بُعد حرفه‌ای رشد کنید. در نهایت جری مگوایر این درس ارزشمند را آموخت.

1
درس
3
فایل

مدرس دوره