چرا بخشیدن ثروتمان رضایت بخشترین کاری بوده که تا بحال انجام داده ایم

در سال ۱۹۹۳، بیل و ملیندا گیتس که آن موقع نامزد بودند در ساحل زنگبار برای قدم زدن رفتند و تصمیمی جسورانه درباره این گرفتند که چطور مطمئن شوند که ثروتشان از ماکروسافت به جامعه بازگردد. در گفتگویی با کریس اندرسون، این زوج درباره کارشان در بنیاد بیل و ملیندا گیتس صحبت می کنند، همینطور درباره ازداوج، فرزندان و شکست ها و رضایتشان در بخشش قسمت عمده ثروتشان.

 
1
درس
1
فایل

چرا بخشیدن ثروتمان رضایت بخشترین کاری بوده که تا بحال انجام داده ایم

play_arrow
بخش اول
25 - 144 مگابایت

مدرس دوره