برنه بران: قدرت آسیب پذیری

"برنه بران" ارتباط انسانی را مطالعه می کند. -- توانایی ما در همدردی، تعلق و عشق. در یک سخنرانی متاثر کننده و خنده دار در "تدهاستون"، او از نتیجۀ تحقیقاتش، درک عمیقی را در میان می گذارد که او را به یک کندو کاوشخصی برای درک خودش و همینطور انسانیت فرستاد. سخنرانی ای که باید به اشتراک گذاشت.

 
1
درس
1
فایل

برنه بران: قدرت آسیب پذیری

play_arrow
بخش اول
20:13 - 115.2 مگابایت

مدرس دوره