رهبری در بحران کرونا

ویدان با حمایت گروه صنعتی راسان تقدیم میکند.

شخصیت یک رهبر با آنچه انجام می دهد تعریف می شود آن هم نه در مواقع آرامش و آسودگی، بلکه در مواقع بحرانی و اکنون زمان آن است. کرونا یک بحران است و این رهبران هستند که میتوانند در این شرایط کسب و کارها را به درستی هدایت کنند و به دیگران امید دهند.

دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب در این ویدان پیرامون 3 مسئولیت اصلی رهبران با شما صحبت میکند.

فراموش نکنید در حال حاضر ، جهان به دنبال رهبران است.

 

1
درس
1
فایل

رهبری در بحران کرونا

play_arrow
بخش اول
20:59 - 70.2 مگابایت

مدرس دوره