گفتگو با دکتر محمود محمدیان

گفتگوی دکتر محمد مهدی ربانی در برنامه فوق ستاره ها با دکتر محمود محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از اساتید مطرح کشور در حوزه بازاریابی و تبلیغات که کتاب های متعددی نز در این زمینه داشته است.

1
درس
3
فایل

مدرس دوره

محمود محمدیان

عضو هیئت علمی آکادمی برند ایران
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی
مشاور و مدیر اجرایی در سازمان‌های مختلف
عضو هیأت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران
دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی بازاریابی
مدیر پروژه‌های متعدد بازاریابی و یا پژوهش بازار
عضو هیات تحریریه مجله‌های مختلف از جمله مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت و تحول، مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی
همکار در دو مجموعه مجازی کافه بازاریابی و سیگما گروپ
عضو هیات داوران جشنواره بسته‌بندی مواد غذایی در سازمان توسعه تجارت

  • عضو کمیته تخصصی مشورتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  • عضو شورای راه اندازی دوره بین رشته ای اقتصاد بازاریابی
  • عضو کمیته بازنگرى رشته هاى علوم انسانى