برندسازی و تبلیغات

یک برند خوب با شناساندن نام و محصولات خود به مخاطبان سعی میکند تا میزان آشنایی مصرف کننده با محصولاتش را بیشتر کند. نام‌های تجاری که شناخته شده‌تر هستند فروش بیشتری دارند چون مصرف کنندگان به اندازه‌ی کافی محصولات این برندها را می‌شناسند، با این وجود هنوز هم نام‌های تجاری خوب تبلیغات و بازاریابی انجام میدهند چون اهمیت تبلیغ محصول و کالا بسیار مهم است و باعث افزایش فروش می‌شود.

1
درس
3
فایل

مدرس دوره

بابک بادکوبه

آزانس تبلیغاتی بادکوبه؛ کسب وکاری خانوادگی با بیش از ۲۰ سال فعالیت در زمینه ی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی.