چگونه یک دروغگو را تشخیص بدهیم؟

در هر روز مشخص ،از 10 تا 200 باربه ما دروغ گفته میشود، و سرنخ برای تشخیص این دروغ می تواند ظریف و مشکل باشد. پاملا مایر ، نویسنده " کتاب تشخیص دروغ Liespotting"، به ما روشش و "نقاط مهم" استفاده شده توسط افراد آموزش دیده به تشخیص فریب را نشان میدهد، و او استدلال می کند صداقت، ارزش حفاظت شدن دارد.

 
1
درس
1
فایل

چگونه یک دروغگو را تشخیص بدهیم؟

play_arrow
بخش اول
18:47 - 63.5 مگابایت

مدرس دوره