قدرت درون گراها

در فرهنگی که اجتماعی و برون گرایی بیشتر از همه چیز ارزش دارد، درون‌گرا بودن می‌تونه مشکل، حتی خجالت آور باشد. ولی، سوزان کین در این سخنرانی احساسی اش بیان می کند که درون گراها استعدادها و توانایی های خارق‌العاده ای را به جهانیان ارائه می کنند، و باید که تشویق شوند و به آنها ارج نهاد.

1
درس
1
فایل

مدرس دوره