گفتگوی مارتین سلیگمن راجع به روانشناسی مثبت

مارتین سِلیگمِن راجع به روانشناسی بعنوان یک زمینه مطالعاتی سخن می‌گوید، و چگونگی کاربرد فردی آن را بین هر مراجعه کننده و مشاور شرح می‌دهد. با خروج مرکز توجه از آن به عنوان یک بیماری، ما به یاری روانشناسی مدرن به کجا خواهیم رسید؟

1
درس
1
فایل

گفتگوی مارتین سلیگمن راجع به روانشناسی مثبت

play_arrow
سخنرانی مارتین سلیگمن
23:41 - 80.0 مگابایت

مدرس دوره