راز ارائه یک سخنرانی عالی در TED

فرمول خاصی برای یک سخنرانی عالی وجود ندارد٬ اما همه بهترین‌ها در یک نکته پنهان مشترک هستند. متصدی TED کریس اندرسون این راز را بر ملا می‌کند

به همراه چهار روش که بتوانید از آن استفاده کنید. آیا چیزی که برای ارائه ایده‌هایی که ارزش گسترش دارند٬ لازم است را دارید؟

1
درس
1
فایل

راز ارائه یک سخنرانی عالی در TED

play_arrow
سخنرانی کریس اندرسون
8:00 - 26.5 مگابایت

مدرس دوره