نکته های اصول فقه

خلاصه نکات درس اصول فقه با جناب دکتر علی پیردهی

13
درس
13
فایل

مدرس دوره

علی پیردهی

دکترای فقه و حقوق اسلامی
مدرس دانشگاه مازندران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
داور مقالات علمی پژوهشی
سخنران سه همایش ملی در دانشگاه های تربیت مدرس تهران و پیام نور و آزاد اسلامی واحد بابل
نویسنده کتابهای اصول فقه در قوانین موضوعه اصول فقه نموداری ترجمه و شرح شرائع الاسلام محقق حلی نگاهی به متاجر لمعه حقوق خانواده در اسلام معاملات در اسلام آخرین کتاب اصول فقه حقوقی
نویسنده ۱۳مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه های تربیت مدرس تهران و دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران ودانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سمنان و......
نویسنده و همکار ۵ طرح پژوهشی